Područje i znanstveni program konferencije

Minisimpozij je održan povodom 70. godišnjice rođenja akademika Mladena Žinića, 50. godišnjice otkrića krunastih etera, četiri desetljeća supramolekulske kemije u Hrvatskoj i 30. godišnjice dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju. Bio je jako dobro posjećen i pobudio je veliki interes u znanstvenoj javnosti.

Ove godine organizirat će se II. smpozij supramolekulske kemije, koji će sadržajem pratiti prethodni simpozij, ali će biti ponešto drugačije strukturiran. Pored pozvanih i kratkih usmenih priopćenja, koja se usredotočuju na jedno aktualno područje, ovogodišnji Simpozij obilježit će posterska sekcija, u okviru koje se mogu predvidjeti inspirativne prezentacije i diskusije o supramolekulskoj kemiji.

Tijekom simpozija prezentirat će se različiti aspekti tekućih istraživanja u područjima makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, samoorganizacije i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava, te istraživanja u drugim značajnim temama iz područja supramolekulske kemije.

Radujemo se što ćemo imati priliku zaželjeti Vam dobrodošlicu u prekrasnim prostorima knjižnice HAZU.

Vaš doprinos u obliku kratkih usmenih i posterskih priopćenja je dobrodošao.

Prijavu, sažetak predavanja ili posterske prezentacije pošaljete na adresu e-pošte: SupramolecularChemistry@irb.hr do 15. studenoga 2018. godine.

Znanstveno-organizacijski odbor

  • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
  • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (IRB)
  • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
  • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
  • akademik Mladen Žinić (HAZU)

Program

II. simpozij supramolekulske kemije (Suplamolecular Chemistry 2018) je organiziran u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2018-01-6910, Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala.

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.